Första blogginlägget

Erbjudande om doktorandtjänst i retorik i utbyte mot att jag skulle uttrycka ånger  av min homosexualitet i magisteruppsats om skoldebatten (Handledning som en form av utpressning,  på engelska uttryckt som ”conversion therapy”).

Uppsatsen jag handleddes mot av Maria Wolrath-Söderberg, lektor retorik och Lennart Hellspong, professor emeritus retorik (2005), baserades på Kieran Egans The Educated mind, how cognitive tools shape our understanding. Jag tolkar idéen som styrde handledningen som att jag genom att ångra min homosexualitet […] skulle ha bekräftat Wolrath – Söderbergs tes att studier i retorik leder till klokare studenter. Det här riskerar att förefalla både osannolikt och absurt, jag vet…”conversion therapy” på en svensk högskola på 2000-talet…? Vad blir jag då? Något slags svensk fjoll-Solzjenitzyn?

Handledningsprocessen i sig blev möjlig enbart tack vare den gradvisa identitetsupplösning jag erfor som ett resultat av det positiva hivbesked jag hade erhållit två år tidigare.

Den verkliga cirkusen började sedan 2015 när jag försökte beskriva ovanstående handledning i en masteruppsats i retorik: Enthymemet, den utan jämförelse viktigaste retoriska figuren i kampen om problemformuleringsprivilegium hamnar utanför den läroplan som erbjuds svenska retorikstudenter, varför? Anders Morberg Master 2018, 180508(2018): + Bilagor Master, Blogg pdf på Uppsala Universitets litteraturvetenskapliga institution. Uppsatsen baseras på Victor J Vitanzas: Negation, Subjectivity and The History of Rhetoric Tradition (1997), Writing histories of Rhetoric (1994, antologi, red Vitanza) och Sexual Violence in Western Thought and Writing: Chaste Rape (2003).

Att min handledare på Södertörn, Wolrath – Söderberg samtidigt som jag skrev min magisteruppsats höll på att beskriva just den här formen av handledning i sin doktorsavhandling (2012) kom så småningom mycket väl till pass när jag väl fann beskrivningen. ”Allt” så att säga finns där uttryckt med min handledares egna ord. Färdigt att avkodas och användas som bevis på att det jag beskriver verkligen har inträffat.

I Wolrath – Söderbergs doktorsavhandling går det även att läsa sig till att hon är något av en kreationist, det vill säga, hon argumenterar från ett perspektiv som helt eller delvis förnekar evolutionen som vetenskapligt faktum. Något min examinator, Otto Fischer inte (?!) tycker har någon betydelse för eventuell tolkning av den här handledningsprocessen, samtidigt som han uttrycker svårigheter rörande möjligheten att avgöra om de händelser jag beskriver verkligen har hänt, eller inte har hänt […]

Vid sidan av att visa på enligt rådande lagstiftning lätt märklig handledning, så sätter masteruppsatsen fingret på den enskilt viktigaste retoriska mekanismen för auktoritära maktövertaganden (vid sidan av öppet fysiskt våld) – den retoriska figuren enthymeme. Arbetet knyts till internationell forskning avseende retorisk tradition via Victor J Vitanzas: Negation, Subjectivity and The History of Rhetoric Tradition (1997), och Sexual Violence in Western Thought and Writing: Chaste Rape (2003). Arbetet får på så sätt en stark feministisk, antiauktoritär prägel.

Målet med den här bloggen är att få till en vetenskaplig prövning av min masteruppsats. Det vill säga en opposition inför publik där mitt arbete kan ventileras och kritiseras vetenskapligt i stället för som nu, med rektor Eva Åkessons godkännande tystas ned som ickehändelse.

.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s